1550 NM Fraksiyonel Er-Glass Teknolojisi

Özellikler
1550 nm dalga boyunda bir lazerdir. Bu lazerin hedefi hücredeki sıvıdır. Lazer ışınları deride sıvı içeriği az olan en üst keratinize tabakada hasar oluşturmaz, derinin bu üst tabakası sağlam kalır. Epidermal ve dermal tabakada küçük sütunlar halinde mikrotermal zone (MTZ) denilen atışlar yaparak etkinliğini gerçekleştirir. 24 saat içerisinde epitelizasyon sağlanır. Böylece hasta normal hayatına etkilenmeden, yüzünde kabuklanma ve yara olmadan döner. 

Stratum corneum denilen cildin cansız tabakası intak olarak hasar görmeden kalır. Lazer bu sayede her seansta %15-25 arasında bölgeyi tarayarak 4-5 seansta tüm epidermal veya epidermal-dermal tabaka yenilemesini yapmaktadır. Her Lazer seansında, 1cm2 de 2000 tedavi sütunu (MTZ -atış sonrası oluşan sütün) açabilen lazerdir. Atışlara bağlı deride kuagülasyon nekrozu, protein denatürizasyonu, ısı etkisi ile oluşan şok zonları ve bu sütünlar arası kalan sağlam dokular oluşur.

Detaylar